Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2014

Tilsynsafdelingen

Afdelingschef Morten Engberg
Souschef Erik Dorph Sørensen
Souschef Stine Marum

Specialkonsulent Rikke Ilona Ipsen

Fuldmægtig Camilla Schroll
Fuldmægtig Klavs Kinnerup Hede
Fuldmægtig Marta Warburg
Fuldmægtig Mette Vestentoft
Fuldmægtig Sofie Hedegaard Larsen
Fuldmægtig Ulrik í Hjøllum

Handicapkonsulent Anders J. Andersen

Overassistent Jeanette Hansen

Studentermedhjælper Adam Fussing Clausen
Studentermedhjælper Rune Werner Christensen

Tilsynsafdelingen leder embedets tilsynsvirksomhed, der især omfatter:

- Fængsler
- Arresthuse
- Kriminalforsorgens pensioner
- Detentioner
- Psykiatriske afdelinger
- Sociale og socialpsykiatriske botilbud
- Ligebehandling af mennesker med handicap
- Tvangsmæssig udsendelse af udlændinge

Tilsynsafdelingen behandler især konkrete sager om:

- Straffuldbyrdelse og varetægtsfængsling
- Politi og straffesager
- Psykiatri
- Sociale institutioner

Pr. 31. december 2014