Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2014

Område 2 - Sociale sager mv. og offentlig personaleret

Områdechef Kirsten Talevski
Kontorchef Susanne Veiga
Souschef Marjanne Kalsbeek

Specialkonsulent Elizabeth Bøggild Nielsen

Fuldmægtig Ann Thagård Gregersen
Fuldmægtig Camilla Bang
Fuldmægtig Linette Granau Winther
Fuldmægtig Nina Melgaard Ringsted
Fuldmægtig Pernille Helsted
Fuldmægtig Peter Kersting

Studentermedhjælper Nina Mojaza
Studentermedhjælper Trine Louise Mågård Hansen

Centrale arbejdsområder

- Social- og arbejdsmarkedsret
- Offentlig personaleret

Pr. 31. december 2014