Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2014

Område 1 - Offentlighedssager mv. og egen drift-projekter

Områdechef Karsten Loiborg
Kontorchef Lisbeth Adserballe

Souschef Christina Ladefoged

Specialkonsulent Lise Puggaard
Specialkonsulent Michael Gasbjerg Thuesen

Fuldmægtig Janne Lundin Vadmand
Fuldmægtig Karina Sanderhoff
Fuldmægtig Kirsten Broundal
Fuldmægtig Martin Reinseth
Fuldmægtig Pi Lundbøl Stick

Studentermedhjælper Christian Nikolaj Søberg
Studentermedhjælper Mikkel Lindberg Laursen

Ekstern konsulent, professor, dr.jur. Jan Pedersen, Aarhus Universitet

Centrale arbejdsområder

- Offentlighedssager
- Skatter, afgifter, inddrivelse mv.
- Markeds- og forbrugerforhold, selskaber mv.
- Valg, personregistrering, våben, pas, procesbevillinger mv.
- Transport, kommunikation, veje, færdsel mv.
- Uddannelse og forskning
- Kirke og kultur
- Egen drift-projekter
- Særlige faglige opgaver

Pr. 31. december 2014