Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2014

Børnekontoret

Kontorchef Bente Mundt
Souschef Mette Ravn Jacobsen

Børnesagkyndig Irene Rønn Lind

Fuldmægtig Hanne Nørgård
Fuldmægtig Mai Vestergaard
Fuldmægtig Mette Kildegaard Hansen
Fuldmægtig Morten Bech Lorentzen

Stud.jur. Christopher Gjerding

Børnekontoret afholder tilsynsbesøg i offentlige
og private børneinstitutioner, f.eks.:

- Sociale institutioner og private opholdssteder for døgnanbragte børn
- Plejefamilier
- Skoler, herunder privatskoler
- Asylcentre
- Børneafdelinger på hospitaler og børnepsykiatriske afdelinger
- Daginstitutioner


Kontoret behandler især konkrete sager om:

- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge
- Sociale serviceydelser til børn
- Familieret (samvær mv., bidrag og adoption)
- Folke-, efter- og friskoler
- Børneinstitutioner
- Andre sager, der særligt vedrører børns rettigheder


Pr. 31. december 2014