Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2014

Ombudsmanden offentliggør løbende visse udtalelser på ombudsmanden.dk og i ombudsmandens database i Retsinformation. For 2014 drejede det sig om følgende udtalelser: