Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2014

Folketingets Ombudsmand følger efter anmodning fra Folketinget udviklingen i ligebehandling af mennesker med handicap og foretager i den forbindelse bl.a. tilsyn med den fysiske tilgængelighed for mennesker med handicap.

På disse tilsynsbesøg undersøger ombudsmandens medarbejdere, om de regler, der skal sikre, at offentlige bygninger er tilgængelige for alle, overholdes. Ombudsmandens medarbejdere har måleudstyr med for at tjekke, om eksempelvis ramper for kørestolsbrugere har en hældningsgrad, som stemmer overens med byggereglerne. En medarbejder hos ombudsmanden, som er kørestolsbruger, deltager i tilsynsbesøgene.

Folketingets Ombudsmand samarbejder desuden med Institut for Menneskerettigheder og Det Centrale Handicapråd om at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af FN’s Handicapkonvention.

GENNEMFØRTE TILGÆNGELIGHEDSINSPEKTIONER I 2014

GENNEMFØRTE TILGÆNGELIGHEDSINSPEKTIONER I 2014

HVAD FØRTE BESØGENE TIL?

Tilgængelighedsinspektionerne af motorvejsrastepladserne Antvorskov Nord, Rønninge Nord og Nørremark førte til en række anbefalinger til Vejdirektoratet om bl.a. skiltnings-, parkerings-, spise- og toiletforhold på de tre rastepladser. Vejdirektoratet oplyste efterfølgende over for ombudsmanden, at direktoratet på eget initiativ ville besigtige de øvrige motorvejsrastepladser på baggrund af ombudsmandens anbefalinger.

Tilgængelighedsinspektionen af Rosborg Gymnasium og HF førte til en række anbefalinger om bl.a. adgangs- og parkeringsforhold, ligesom den førte til anbefalinger om markering af døre og andre glasfacader, om adgang til skolens gårdarealer og scene, om indretning af gymnasiets auditorium samt om skiltning med information om teleslynge.

I 2013 foretog ombudsmanden tilgængelighedsinspektioner af fire afstemningssteder i to kommuner i forbindelse med kommunalvalget. Inspektionerne, der blev afsluttet i 2014, førte bl.a. til anbefalinger om skiltnings-, parkerings-, adgangs- og toiletforhold, ligesom de førte til anbefalinger om valglokalernes og stemmerummenes indretning og faciliteterne for de tilforordnede vælgere.

Ombudsmandens besøg førte desuden til, at en af involverede kommuner fandt anledning til at foretage en mere generel gennemgang af samtlige valgsteder i kommunen med udgangspunkt i ombudsmandens anbefalinger.

I 2013 foretog ombudsmanden desuden en tilgængelighedsinspektion af Rigshospitalet. Inspektionen, der blev afsluttet i 2014, førte til anbefalinger om bl.a. adgangs-, skiltnings- og toiletforhold.

Flere oplysninger om ombudsmandens arbejde med ligebehandling af mennesker med handicap og ombudsmandens rapporter om tilgængelighedsinspektioner kan findes på ombudsmanden.dk/handicap.

LÆS OGSÅ:

Tilsyn i tal 
Tilsynsbesøg på voksenområdet i 2014 
Tilsynsbesøg på børneområdet i 2014 
Tilsyn med tvangsudsendelser i 2014