Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2014

AFSLUTTEDE TILSYNSSAGER I 2014

Afsluttede tilsynssager

På voksenområdet afsluttede ombudsmanden desuden:

21 sager med tilknytning til tilsynsområdet, som ombudsmanden havde rejst på

eget initiativ. Ingen sager førte til kritik.

48 sager om selvmordsforsøg, døds fald mv. i kriminalforsorgens institutioner.
Der blev givet kritik i 1 sag.

 

På børneområdet afsluttede ombudsmanden desuden:

10 sager med tilknytning til tilsyns området, som ombudsmanden havde rejst på

eget initiativ. 5 sager førte til kritik.

NYE TILSYNSBESØG I 2014

Voksenområdet

Der blev aflagt tilsynsbesøg i 22 forskellige institutioner. I nogle tilfælde besøgte ombudsmanden flere selvstændige afdelinger i samme institution.

1 besøg var uvarslet (Lavendelvej, Viborg).

I 14 besøg deltog DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur.

I 4 besøg deltog Institut for Menneskerettigheder.

Der blev holdt 129 samtaler med brugere (indsatte, patienter, beboere mfl.).

Der blev holdt 5 møder med udenlandske ombudsmænd med dialog og erfaringsudveksling om OPCAT-arbejdet.

Børneområdet

Der blev aflagt tilsynsbesøg i 11 forskellige institutioner. I en del tilfælde besøgte ombudsmanden flere selvstændige afdelinger i samme institution.

1 besøg var uvarslet (Kanonen, Hinnerup).

I 1 besøg deltog DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur.

Der blev holdt 46 samtaler med børn/unge.

Ombudsmanden holdt møder med repræsentanter for FN’s Underkomite til Forebyggelse af Tortur og Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur mv. om OPCAT-arbejdet både på børne- og voksenområdet.

LÆS OGSÅ:

Tilsynsbesøg på voksenområdet i 2014 
Tilsynsbesøg på børneområdet i 2014 
Tilsynsbesøg på handicapområdet i 2014 
Tilsyn med tvangsudsendelser i 2014